nazen

全て 名詞
2 の例文 (0.00 秒)
  • NAZEN代表は元全学連委員長・織田陽介。 ...
  • 中核派には「NAZEN」、共産主義者同盟には「アジア共同行動・日本連絡会議」、日本革命的共産主義者同盟には「アジア連帯講座」といった組織がある。 ...